- KIỂM TRA KẾT NỐI MICRO tới máy tính của bạn. 
- Để micro sao cho thuận tiện nhận âm thanh nhất. Không gian yên tĩnh sẽ cho kết quả chính xác hơn 


Đổi đàn cũ lấy đàn mới

Contact us

Our hotline is available 24/7

Phone:0989.681997 0965.372235

Contact our hotline