Danh sách sản phẩm Made China

Đàn Guitar được sản xuất tại các nhà máy Guitar chuyên nghiệp tại Trung Quốc.

Một số hãng đàn nổi tiếng Thế giới như Fender, Takamine... cũng đã đặt nhà máy tại Trung Quốc để giảm giá thành sản xuất, cũng như để tận dụng các nguồn nhân công... Và các bạn vẫn yên tâm với chất lượng.

Xem thêm

Hiện chưa có sản phẩm

Đổi đàn cũ lấy đàn mới

Contact us

Our hotline is available 24/7

Phone:0989.681997 0966.468514

Contact our hotline