Plastic Pick HP-02 Kích thước lớn

Plastic Pick HP-02

Móng gảy có độ dày 0.75mm

More details

3,000 ₫

Móng gảy có độ dày 0.75mm

Write your review

Plastic Pick HP-02

Plastic Pick HP-02

Móng gảy có độ dày 0.75mm

Write your review

Đổi đàn cũ lấy đàn mới

Contact us

Our hotline is available 24/7

Phone:0989.681997 0966.468514

Contact our hotline