Posts Tagged ‘nhớ nốt nhạc’

Tìm hiểu chơi Acoustic Guitar Dễ dàng

Hoặc có thể bị nhiễm độc? Mới chơi guitar, bạn có thể coi là đang lợi dụng cách chơi đàn guitar của nhiều người. Và cách chơi của bạn dần hình thành. Đừng ngại, mọi người đều hình thành các kỹ năng của họ từ việc lợi dụng các kỹ năng của người khác. Rồi [...]