Posts Tagged ‘hướng dẫn’

Hướng dẫn cân chỉnh cần đàn

  Cách để cân chỉnh cần đàn với thanh điều chỉnh. Cần đàn của hầu hết các cây Guitar có thể điều chỉnh được. Thanh điều chỉnh này giúp củng cố cần đàn và điều chỉnh cần đàn khi bị cong dễ dàng. Bởi vì tất cả cần đàn Guitar phải chịu một lực căng [...]