Chào Tân sinh viên năm 2017

*** Gói “SÁT CÁNH CÙNG BỘ GIÁO DỤC”
(Dành cho các bạn có điểm thi đại học trên điểm sàn là 15,5 điểm):

- Giảm 30%: Dành cho các bạn có điểm thi đại học từ 25 điểm trở lên.
- Giảm số phần trăm theo điểm thi đại học. Ví dụ: 18 điểm giảm 18%.

*** Gói “SÁT CÁNH CÙNG BỘ QUỐC PHÒNG” :

- Số lượng đàn có hạn: chỉ có 5 cây cho BỘ QUỐC PHÒNG (giảm 50%) (và chỉ áp dụng với A-103c)

Chương trình khuyễn mãi đặc biệt: SÁT CÁNH CÙNG BỘ GIÁO DỤC . . .
và BỘ QUỐC PHÒNG !!!”

*** Cách thức tham gia chương trình khuyến mãi:

- Tra cứu điểm thi đại học trực tiếp tại shop và mang theo giấy tờ tùy thân của chủ điểm thi. (Vì hiện chưa có giấy báo điểm).

Leave a Reply