Archive for July, 2017

Chào Tân sinh viên năm 2017

*** Gói “SÁT CÁNH CÙNG BỘ GIÁO DỤC” (Dành cho các bạn có điểm thi đại học trên điểm sàn là 15,5 điểm): – Giảm 30%: Dành cho các bạn có điểm thi đại học từ 25 điểm trở lên. – Giảm số phần trăm theo điểm thi đại học. Ví dụ: 18 điểm giảm [...]