Archive for June, 2015

Chương trình ưu đãi Ngày Mua Sắm tháng 6/2015

Chương trình ưu đãi đặc biệt ngày mua sắm tháng 6/2015 áp dụng từ ngày 15/6 đến hết ngày 17/6/2015 cho các bạn đến mua trực tiếp tại Hieuorion.com shop Hà Nội. Không áp dụng vận chuyển tỉnh xa ( chương trình không áp dụng chung với chương trình đổi đàn và chương trình ưu [...]

Bảo tồn gỗ quý để làm đàn

Ngày càng có nhiều cánh rừng già bị chặt phá khiến các loại gỗ nhiệt đới dùng làm đàn như mahogany (giống gỗ mun của Việt Nam), ebony (giống gỗ trắc) và rosewood (giống gỗ cẩm lai) trở nên hiếm hoi.   Hết gỗ hết việc Christian F. Martin IV là thế hệ thứ sáu [...]