Archive for June, 2014

Chiến dịch MIỄN PHÍ vận chuyển toàn quốc tại Hieuorion shop Hà Nội

Chiến dịch ” MIỄN PHÍ vận chuyển Toàn Quốc” Để phục vụ cộng đồng yêu guitar trên toàn quốc Hieuorion.com shop Hà Nội triển khai chiến dịch ” Miễn phí vận chuyển toàn quốc”. Cách thức đặt hàng rất dễ dàng và nhanh chóng: Bạn chỉ cần vào http://handmade.vn/ chọn đàn. Sau đó gọi điện [...]

Tuần lễ sửa đàn Miễn Phí tại Hieuorion.com shop Hà Nội

Chương trình sửa và bảo dưỡng đàn guitar miễn phí tại HieuOrion shop Hà Nội từ ngày 16/6 – 23/6/2014 dành cho tất cả các bạn. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH : Sửa chữa và bảo dưỡng tổng thể cây đàn guitar của các bạn tại địa chỉ của shop tại Hà Nội trong thời gian [...]