Archive for June, 2013

Chương trình NGÀY MUA SẮM THÁNG 6/2013

(Chương trình diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11/06 đến ngày 16/06. Áp dụng cho 5 sản phẩm mỗi gói ưu đãi)   1. Gói KIT LanDwin LWD8CE giá 2.100.000đ bao gồm: – Đàn Landwin có EQ giá 2.000.000đ (http://hieuorion.com/en/253-landwin-lwd8ce-eq.html) – Bao da ba lớp chất lượng cao giá 150.000đ (http://hieuorion.com/en/104-bao-da-ba-lop-hieuorioncom.html) – Cable Fender 3m [...]