Archive for January, 2013

SỬA ĐÀN MIỄN PHÍ – ĐÓN TẾT NHƯ Ý

Chương trình sửa và bảo dưỡng đàn guitar miễn phí tại HieuOrion shop Hà Nội dành cho tất cả các bạn. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH : Sửa chữa và bảo dưỡng tổng thể cây đàn guitar của các bạn tại địa chỉ của shop tại Hà Nội trong thời gian diễn ra chương trình: – [...]