Archive for the ‘Hỗ trợ cộng đồng’ Category

Chương trình Sửa đàn MIỄN PHÍ cho toàn bộ các CHỊ EM

- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH : Sửa chữa và bảo dưỡng tổng thể cây đàn guitar của các chị em tại Hieuorion.com shop Hà Nội vào tất cả các ngày trong tuần. – Vệ sinh đàn MIỄN PHÍ – Tư vấn và khám tổng thể cây đàn guitar của bạn để phát hiện lỗi và chỉnh sửa [...]